Kontakt

Fundacja Polskiej Rady Muzycznej

Pl. Piłsudskiego 9
00-078 Warszawa
fprm@prm.art.pl

Iza Sobierajska

Promocja / Kontakt z mediami

ja

media@prm.art.pl
tel. 693 766 841