Kontakt

Fundacja Polskiej Rady Muzycznej
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

 

Organizacja – fprm@prm.art.pl

Biuro – biuro.fprm@prm.art.pl

Promocja – media@prm.art.pl